Tussen de regels

Logikos Gids | Kleine gids voor de snellezer

€ 5,00

Spreken, schrijven, luisteren en lezen zijn de vier basisvaardigheden die u elke dag nodig heeft. Ze vullen elkaar aan en zijn van elkaar afhankelijk. Wilt u goed functioneren, dan zult u ze alle vier moeten beheersen. Opmerkelijk is dat leesvaardigheid heel weinig aandacht krijgt, terwijl er juist aanwijsbaar veel resultaat mee te behalen valt. In dit boekje vindt u aanwijzingen om uw leessnelheid te vergroten zonder dat het ten koste gaat van uw begrip. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het leesproces, snellezen, leesstrategieën en eyefitness.

“Andere tips zijn verfrissend nuchter: onthouden doe je echt door al lezend een markeerstift of pen te gebruiken, maar dan wel goed. Concentreren moet je willen en verder moet het een beetje stil zijn (…). Drink bij het lezen koffie, want het helpt echt als je een tekst geconcentreerd wilt lezen.”
Praktijkbrief Leidinggeven

ISBN: 90-74734-20-0 | Aantal pagina’s: 51

En dan nu de rondvraag

Logikos Gids | Kleine gids voor de vergadering

In ons laaggelegen landje probeert iedereen het hoofd boven water te houden door veel en langdurig te praten. Pakweg 25% van onze werktijd gaat op aan vergaderingen. Vergaderen als vorm van communicatie is echter voor een beperkt aantal doeleinden geschikt, stelt hoge eisen aan de deelnemers en kost tijd. Veel tijd. Heel veel tijd. Deze kleine gids is bedoeld voor de voorzitter, de deelnemer en de notulist, kortom voor de hele vergadering.

“Vooral de beknopte manier waarop de handleiding is geschreven maakt het boekje tot een uitkomst voor hen die vaak moeten vergaderen.”
Nederlands Bibliotheek en Lektuurcentrum (NBLC)

ISBN: 90-74734-17-0 | Aantal pagina’s: 55

€ 5,00

Hollen, vliegen, draven

Logikos Gids | Kleine gids voor de timemanager

€ 5,00

Welke productiefactoren u ook belangrijk vindt, mensen, machines, kapitaal of grondstoffen, tijd is voor al het werk dat gedaan moet worden de enige echte universele voorwaarde. Alles vraagt tijd. Voor al die velen voor wie werken een digitale race tegen de klok is in plaats van een analoge tijdsbesteding, is dit boekje bedoeld. Voor wie het sociaal wenselijke antwoord op de vraag “Hoe gaat het?” altijd is: “Druk, druk, druk”.

“De meeste van dit soort boekjes zijn zwaar van interessantdoenerige humbug, maar dit is een eenvoudig verhaal. Precies op de goede toon aangeslagen.”
Binnenlands Bestuur


Meer dan 30.000 exemplaren verkocht.

ISBN: 90-74734-15-4 | Aantal pagina’s: 54 | Engelse versie: Busy is my middle name

Met vriendelijke groet

Logikos Gids | Kleine gids voor de briefschrijver

Van brieven mag je verwachten dat ze leesbaar zijn. U schrijft niet een brief omdat u iets onduidelijk wilt maken. U schrijft een brief omdat u iets duidelijk wilt maken: dat de ontvanger moet betalen en liefst op tijd, dat hij wel een uitkering krijgt, maar slechts voor 6 maanden, dat de garantieperiode verstreken is et cetera. Is het niet beter als de ontvanger begrijpt wat u hem duidelijk wilt maken? Dat hij het, ondanks de misschien vervelende boodschap, eigenlijk best een aardige brief vindt? Vandaar dat wij er dit boekje aan besteden.

“In (…) een lekker dun boekje beschrijft communicatietrainer Jack Diekstra hoe het ook anders kan.”
De Zaak

“Het opstellen van een klantvriendelijke brief kan een heel getob zijn. Zeker als de mededeling van iets minder vriendelijke aard is. Als je daarbij een steuntje in de rug kunt gebruiken, is het boekje (…) misschien iets voor jou.”
Werkjournaal

ISBN: 90-74734-16-2 | Aantal pagina’s: 56

€ 5,00

Als u begrijpt wat ik bedoel

Logikos Gids | Kleine gids voor de spreker

€ 5,00

Lang geleden is het allemaal met het woord begonnen en duizenden jaren later zijn we nog steeds niet uitgepraat. Er is ook weinig kans dat het ooit zal ophouden. Iedereen heeft het recht om te spreken op voorwaarde dat hij verstaanbaar spreekt en zich begrijpelijk uitdrukt. Deze gids is bedoeld voor mensen die hun spreekvaardigheid willen verbeteren. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: gebruik van stem en houding, argumenteren en overtuigen, hulpmiddelen en verschillen tussen mannen en vrouwen.

“Lang geleden is het allemaal met het woord begonnen en na duizenden jaren zijn we nog niet uitgepraat,’ aldus Jack Diekstra (…). De hoofdstukjes bevatten stuk voor stuk kernachtige wijsheden die ieder kan gebruiken om goed te praten.”
GS Management

ISBN: 90-74734-18-9 | Aantal pagina’s: 54

Met andere woorden

Logikos Gids | Kleine gids voor de schrijver

Schrijven is rotwerk. Het heeft met denken te maken en is dus erg lastig. U moet denken in een taal die anderen kunnen begrijpen. Werelden van verschil moet u overbruggen. De meeste problemen hebben te maken met publiek, doel en structuur. Het eerste gedeelte van deze gids behandelt daarom onder andere de doelgroep, de inhoud en leesbaarheid van teksten. Het tweede gedeelte van de gids helpt u bij het schrijven van specifieke soorten teksten, zoals teksten voor het web.

“Nuttige en beknopte tips voor iedereen die een rapport, nota of een verslag moet schrijven.”
Magazine Opleidingen

ISBN: 90-74734-19-7 | Aantal pagina’s: 56

€ 5,00

Gelijk hebben, gelijk krijgen

Logikos Gids | Kleine gids voor het debat

€ 5,00

Voordat in onze samenleving beslissingen worden genomen in het openbaar bestuur van stad en land, binnen het bedrijf en in het privédomein van het dagelijkse leven, vliegen de argumenten over en weer. Maar wat is argumenteren eigenlijk, en wanneer klopt een redenering? Dit deeltje geeft aan de hand van praktische informatie een helder beeld van argumentatietechnieken en de opbouw van redeneringen, maar gaat ook in op de formules van de welsprekendheid.

ISBN: 90-74734-21-9 | Aantal pagina’s: 56

Busy is my middle name

Logikos Guide | Compact guide for the time manager (English version)

Regardless which production factors you deem important, people, machines, capital or raw material, the only universal condition for all the work that needs to be done, is time. Everything requires time. This booklet is addressed to all those who consider working a digital race against the clock instead of an analogue time management. To all those who always answer the question ‘How are you?’ with the fashionable ‘Busy, as ever’.

“Most of these booklets are full of complicated theories, but this is a clear story. It sets exactly the right tone.”
Binnenlands Bestuur, a magazine for Dutch communities


More than 30.000 copies sold.

ISBN: 90-74734-23-5 | Pages: 54

€ 5,00